Introspective - Eda Emirdağ

Galeri Bu, 18 Mart | 9 Nisan tarihleri arasında Eda Emirdağ’ın “Introspective” başlıklı Türkiye’deki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. İpek Yeğinsü küratörlüğünde gerçekleşen sergide sanatçının son on yıl içinde farklı birçok teknikle ürettiği çalışmalar yer alıyor. Serginin adı, Emirdağ’ın kendi sanatsal yolculuğuna çevirdiği “retrospektif” bakış, sanatçı kimliğine yönelttiği içsel sorgulama ve izleyiciyle kişisel bir sergi kapsamında ilk kez “tanışma” anlamlarını bir arada barındırıyor.
                                                                          Eda Emirdağ’ın Türkiye’deki ilk kişisel sergisi Introspective, sanatçının öyküsünü otobiyografik kırılma noktalarından yola çıkarak, ancak onlara tümüyle bağlı kalmaksızın görünür kılan bir duygu ve düşünce düzlemi yaratmayı amaçlar. Serginin adı, Emirdağ’ın kendi sanatsal yolculuğuna çevirdiği “retrospektif” bakış, sanatçı kimliğine yönelttiği içsel sorgulama ve izleyiciyle kişisel bir sergi kapsamında ilk kez “tanışma” anlamlarını bir arada barındırır.Emirdağ anılar, çağrışımlar, gündelik yaşantılar ve rutinleşmiş eylemlerden esinlenir. Kompozisyonlarında çoğunluğu kadın olan, yüzü görünmeyen ya da gözleri kapalı figürler, kişisel metaforlar yüklediği nesneler ile sessiz bir diyaloğa girer; kayda geçmesi gereken o özel anın duygusunu beraberce yaratır, hem de onu kucaklayıp selamlarlar. Yapıtlar zaman ve mekânda öyle bir yerde durur ki, algılayanın ruh haline göre hüzünlü ve gerilimli, ya da huzurlu ve meditatif bir atmosfere bürünebilirler. Emirdağ’ın amacı da zaten budur: öz yaşam öyküsünden hareketle her izleyicinin kendini yansıtabileceği, kendi öyküsünü bulabileceği ve kurgulayabileceği bir etkileşim alanı açmak.Emirdağ fotoğraflarında analog film, dia ve dijital gibi farklı tekniklerden bir arada yararlanır ve bu anlamda tam bir “fotoğrafçı” gibi davranır. Bazılarında kısa sekanslar, bazılarında stop-motion tekniğini kullandığı video çalışmalarında da fotoğrafın güçlü etkisi duyumsanır. Ancak buna karşın kendini “fotoğraf sanatçısı” yerine “görsel sanatçı” olarak tanımlamayı tercih eder ve bunda haksız değildir. Kendi bedeni de dahil olmak üzere birçok malzemeyi bir araya getiren, deneysel ve çok disiplinli bir yaklaşım benimseyen Emirdağ’ın durağan imgeleri her zaman performatif bir öncenin ve sonranın varlığına atıfta bulunur; bunda seriler halinde çalışmasının da etkisi büyüktür. Gerek tematik, gerek estetik bazı öğelerin tekrarı sayesinde yapıtları, bu zengin teknik çeşitliliğe karşın güçlü bir bütünlük içinde algılanmaya açık hale gelirler.


Sergide sanatçı kitabına da yer veren Emirdağ Introspective ile yaratıcı pratiğini tüm yönleriyle gözler önüne sererken, kendini sanatçıdan hep aynı çizgide yürümesini bekleyen güncel eleştirilerin açık bir hedefi olmak pahasına, tüm içtenliğiyle ortaya koyar.Eda Emirdağ'ın "Introspective" adlı sergisi, sanatçının kişisel öyküsünden ilham alarak yarattığı eserlerle izleyicilere içsel bir keşif fırsatı sunuyor. Sergi, kadın figürleri ve özenle seçilmiş nesneler aracılığıyla gündelik yaşamın derinliklerine inerken, farklı fotoğraf tekniklerini ustalıkla birleştiriyor. Emirdağ'ın eserleri, zaman ve mekânın sınırlarını aşarak izleyiciyi duygusal bir atmosferde buluşturuyor. Sanatçının cesur içsel sorgulamaları ve retrospektif bakış açısı, her bir eserde kendine özgü bir hikaye anlatma arzusunu yansıtıyor. "Introspective", sanatçının çok yönlü yaklaşımını ve izleyicileri derinden etkileyen eserlerini bir araya getirerek sanatseverlere zengin bir deneyim sunuyor.Sergi 9 Nisan’a kadar Pazar ve Pazartesi günleri hariç 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Ayrıntılı bilgi için İpek Yeğinsü: ipekyeginsu@gmail.com      

Yorumlar

Popüler Yayınlar

Dekorasyon Tavsiyeleri No:5 Duvarlara tablo yerine alternatifler - Tabaklar

SANATLA DOLU BİR YAŞAM : LALE BELKIS

About Augmented Reality Exhibition "Hamam"

Aslında Özgürsün

DÜNYA SANAT GÜNÜ İZMİR'19

OMM Açılıyor!

Başka Dünya