Mitler ve Rüyalar

5 Temmuz Cuma 19:00


Mitler ve Rüyalar / Art50.net Sergisi


ipek yeğinsu
Görsel: Art50net Baysan Yüksel 
Küratör: İpek Yeğinsü


Ahmet Rüstem Ekici - Aslı Dinç - Baysan Yüksel - Deniz Defne Acerol - Doğukan Çiğdem - Genco Gülan - Güliz Baydemir - Kerem Topuz


Tarihin en eski öyküleri, belki de üzerinde yaşadığımız toprakların efsaneleri. İnsan olma halimize dair söylemleriyle zaman ve mekânın ötesinde bir evrensellik ortaya koyan mitler, uygarlığımızın belkemiğini oluşturan edebî geleneğin de temel dayanaklarının başında geliyor. Üstelik bu denli uzak bir geçmişe ait olmalarına karşın bu öykülerin günümüz bireyinin bilinçaltında kök salan sembolleri, bazen Anadolu’nun dört bir yanındaki antik kalıntılar arasında, bazen de kentlerimizin en beklenmedik köşelerinde karşımıza çıkmayı ve görsel sanatların en önemli esin kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor.

“Mitler ve Rüyalar”, bu coğrafyada yaşayan günümüz sanatçılarının antik geçmişe sahip mekânlar ve mitolojik imgelerle ilişki kuran yapıtları üzerinden, Anadolu’nun sonsuz kültürel zenginliğine mütevazı bir saygı duruşu niteliğinde. Dünün ve bugünün aynı düzlemde birleştiği bir imgeler evrenine sahip olduğumuzun; kültürel mirasımızın şimdimizden bağımsız, soyut bir kavram olmadığının altını çizen sergi, bizleri birbirimize bağlayan ortak bir bilince dönüşen söylencelere Anadolu’nun belleği üzerinden bir bakış sunuyor.
Küratörü İpek Yeğinsü'nün bu sözlerle anlattığı "Mitler ve Rüyalar" sergisinde, Art50.net'in bir araya getirdiği sanatçıların eserleri iki ay boyunca Kıraathane'de görülebilecek. 
Çağdaş sanatı yeni kitlelere ulaştırmak ve herkes için sanat dolu bir yaşama aracı olmak amacıyla kurulan online sanat platformu Art50.net, özellikle genç ve yükselen sanatçıları destekleme misyonuyla çalışmalarını sürdürüyor.
2014’ten bu yana sanatçılara destek veren ve sanatçılarla sanatseverleri farklı ortamlarda bir araya getiren Art50.net'le bu yaz sezonu sergisinde işbirliği yapmaktan mutluyuz.
"Mitler ve Rüyalar" sergisini 5 Eylül 2019'a dek hafta içi ve Cumartesi günleri 11:00-19:00 saatleri arasında gezebilirsiniz.

Ahmet Rüstem Ekici: 1983 Adana doğumlu. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun. On yıl boyunca televizyona yönelik set, stüdyo ve sahne tasarımı alanlarında sanat yönetmenliği yaptı. Fotoğraf, dijital çizim, dijital kolaj, seramik ve hazır nesnelerden yararlanıyor. Eserlerinde cinsiyet, kimlik ve varoluş gibi kavramlara odaklanıyor. Gynaeceum - Kadınlar Mahfili serisinde anaerkil dönemlerde tapınaklara esin veren kadınların, Bizans ve Osmanlı tarihi boyunca mimarî yapıları izlerini bırakmak için nasıl birer araç olarak kullandıklarını konu ediyor ve onlara itibarlarını iade eden yeni bir anlatı kurguluyor.
Aslı Dinç: 1985 İstanbul doğumlu. Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun. Yüksek lisansına Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde devam etti. Zaman ve mekân, tarih ve gelecek gibi konulara odaklanıyor, psikocoğrafya kavramından hareketle oyunsal gezintiler yaratıyor ve mekânın bağlamını değiştiren öyküler kurguluyor. Echo of a Distant Time’da, Kral Mausolos için yapılan Halikarnas Mozolesi'nde bir zaman tünelinden geçerek krala sunulan adak olma halini deneyimliyor.
Baysan Yüksel: 1984 doğumlu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olup, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Resim Bölümü’nde tamamladı. Yapıtlarında mitler ve sembolleri, kollektif bilinçaltının zaman zaman rüyalarımızda da beliren göstergeleri olarak kullanıyor. Döngü’de betimlediği ve kendi kuyruğunu yiyen yılan Ouroboros da göz göze geldiği herkesi taşa çeviren Medusa da insanın çevresi kadar kendine de zarar veren hırslarının gerilimini taşıyor.
Deniz Defne Acerol: 1990 Hong Kong doğumlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 2013’te Sakıp Sabancı Sanat Ödülü’ne değer görüldü, aynı yıl ilk solo sergisini açtı. Yapıtlarında çoğunlukla fabllarda karşımıza çıkan kişileştirilmiş hayvanlar ve mitolojik sembollere dönüşen doğa öğelerini kullanıyor. Özellikle Batı Anadolu kültüründe önemli bir yere sahip iki ağaç olan Zeytin Ağacı ve Sakız AğacıKayıp Uygarlık ile birlikte bu topraklarda henüz keşfedilmeyi bekleyen daha nice öykünün varlığına işaret ediyor. 
Doğukan Çiğdem: 1988 doğumlu. Görsel hikâyeler yaratma eğilimini Mehmet Aksoy’dan aldığı heykel eğitimi ile perçinledi. Görsel sanatlar ve yeni medya alanında üretimler yapıyor. Yapıtlarında tarihsel döngü, evrim ve uygarlık kavramlarını araştırıyor. İnsanoğlunun temel itkilerine hiciv dolu bir bakış sunuyor. Sergide yer alan Halfeti Serisi’nde Mezopotamya mitlerinin izini sürüyor ve Göbeklitepe’yle gündeme gelen çekiç başlı figürden esinlenerek öyküsüne yeni bir karakter daha kazandırıyor.
Genco Gülan: 1969 İstanbul doğumlu. Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Sanat eğitimi aldıktan sonra yüksek lisansını New York’ta New School Üniversitesi’nde yaptı. Yapıtları İstanbul Modern, Museum Oswald, Davis Museum, Elgiz, Baksı ve Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi daimi kolleksiyonlarına girdi. Web Bienali’nin kurucusu. İronik bir dil benimsediği heykellerinde mitolojik sembollerle popüler imgeleri bir araya getiriyor. Siyam Artemis Anadolu’da yalnızca Efes Antik Kenti’ne özgü bir üslupla betimlenen Artemis’i ucubeleştiriyor ve biricikliğini elinden alıyor.
Güliz Baydemir: 1982 Tekirdağ doğumlu. Resim Bölümü'nde lisans, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. MSGSÜ Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlilik lisansüstü programını bitirdi. Eserleri Türkiye’nin çeşitli şehirlerinin yanı sıra Yunanistan, Çin ve Japonya’da sergilendi. Troia adlı yapıtında izleyiciyi, antik kalıntılar arasında donan zamanın elle tutulur hale geldiği bir ânın içine çekiyor.
İpek Yeğinsü: 1981 İstanbul doğumlu. Koç Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans, Anadolu Medeniyetleri ve Kültür Mirası Yönetimi bölümünde yüksek lisans yaptı. Özyeğin Üniversitesi’nde Tasarım, Teknoloji ve Toplum alanında Doktora eğitimini sürdürüyor. Kolleksiyon yöneticisi, sergi koordinatörü, yazar ve küratör olarak çalıştı. Eserlerinde soyutlama, renk ve dokuya odaklanıyor. Sanatını “bilinçaltının derinliklerine uzanan bir kapı” olarak tanımlıyor. Resim, fotoğraf ve multimedya enstalasyon alanlarında eserleri aralarında İngiltere’de Bloc Projects, New York’ta See.Me Gallery ve Türkiye’de CerModern, O’Art ve Pasaj’ın da bulunduğu birçok kurumda sergilendi.
Kerem Topuz: 1978 Tekirdağ doğumlu. Akademi İstanbul’da Sinema-TV eğitimi aldı. Atlanta Underground Film Festivali’nde en iyi yabancı film (2011), Sydney’de düzenlenen Improvised Film Festival’da en iyi doğaçlama (2012) ödüllerini kazandı. Yapıtlarında popüler kültür imgelerini, ikonlaşmış sanat eserlerini ve günlük nesneleri ironik bir dille bağlamlarının dışına çıkararak onların ‘kitschy’ unsurlarının altını çiziyor. Enframed serisinden Aphrodite and the Skies’da da önemli bir sanat eserini ait olduğu dönemden uzaklaştırıp absürt bir üslup kolajının başrolüne taşıyor. Böylece geçmiş ve gelecek arasında bir tür düşünsel köprü kuruyor.

Yorumlar

Popüler Yayınlar

Dekorasyon Tavsiyeleri No:5 Duvarlara tablo yerine alternatifler - Tabaklar

SANATLA DOLU BİR YAŞAM : LALE BELKIS

About Augmented Reality Exhibition "Hamam"

Aslında Özgürsün

DÜNYA SANAT GÜNÜ İZMİR'19

OMM Açılıyor!

Başka Dünya